Välkommen! Ceva Vetpharma är en av Sveriges ledande importörer av veterinärläkemedel. Sedan starten 2004 har vi levererat högkvalitativa läkemedel till veterinärmottagningar över hela Sverige, och vuxit för varje år som gått. Idag har bolaget 25 anställda och vi hoppas kunna bli ännu fler inom en snar framtid. Vår affärsmodell bygger på parallellimport, det vill säga att läkemedel importeras från olika EU-länder där priset är lägre än i Sverige, varpå produkterna packas om och lanseras på den svenska marknaden. Läkemedlen är identiska med originalen, men går under andra namn än utomlands, och levereras med svenskspråkig bipacksedel.

Etik, hållbarhet och miljöhänsyn

Vi som arbetar här skriver alla under på företagets etiska värdegrundsprogram, som tar stor hänsyn till natur och miljö. Vi drivs av en genuin vilja att kunna hjälpa djur och deras ägare, och vill göra vårt för att skapa en hållbar och hänsynstagande läkemedelsmarknad i Sverige. Kortsiktighet har alldeles för länge präglat den här branschen, och vi hoppas kunna bryta ny mark genom bland annat ett flertal sociala program. Som större privat aktör har vi ett stort ansvar, ett ansvar som vi mer än gärna axlar.

Hög kvalitet och god service

För oss är det viktigt att kunna erbjuda enbart de bästa preparaten och läkemedlen, för att på så sätt kunna tillgodose våra kunders krav. Vi har som ambition att kunna erbjuda god service, omfattande information om våra produkter och snabb support. För att säkerställa att våra produkter håller hög kvalitet kvalitetstestas de noggrant innan vi ingår avtal med tillverkarna. Detta är något som vi verkligen inte tummar på, utan vi är benhårda med att följa rådande regelverk, lagar och veterinärmedicinska riktlinjer. Vi skänker också regelbundet större summor till institut och forskningsprojekt som syftar till att utveckla och framställa bättre och säkrare läkemedel, med färre biverkningar. Vi har i nuläget ingen egen tillverkning av läkemedel. Läkemedlen som importeras är godkända av Läkemedelsverket och av European Medicines Agency, EMA.