Hur blir man en veterinär?  

Som innan skrivet så krävs det alltså en hel del utbildning för att du som person skall kunna bli en veterinär. Det är nästan som att bli läkare där både veterinärer och läkare hjälper sjuka varelser att må bättre och bedriver forskning kring detta. För att de då skall kunna hjälpa alla sjuka så behövs det såklart flera år av utbildning så att de får lära sig allting. Sedan är det ju så att man inte vill att vem som helst skall ta hand om ens djur, därför faller de som inte är kompetenta nog att bli veterinärer bort under utbildningens gång.

Vad krävs det då för att man skall kunna bli en veterinär? Här i Sverige så behöver man på Sveriges lantbruksuniversitet läsa veterinärsprogrammet Wikipedia. Denna utbildning är på 5,5 år vilket är ett bra tag. Den har också eDoggy getting a checkup at the veterinarian officen omfattning om hela 330 högskolepoäng. I och med att det är så omfattande och långt rent tidsmässigt så är det viktigt att man vet att det är vad man verkligen vill göra. Givetvis så kan man hoppa av men då har man ju slösat bort en del av sin tid.

Det betygssnitt eller det högskoleprovspoäng man behöver för att bli antagen till veterinärprogrammet är väldigt högt. Utöver detta så krävs det även att man givetvis har godkänt i kärnämnena men även kurserna Kemi B, Matematik D, Biologi B samt Fysik B för att man skall vara behörig att läsa programmet. Anledningen till varför det krävs så höga betyg eller högskolepoäng är för att konkurrensen är så otroligt hård eftersom att det enbart finns ett lärosäte här i Sverige, och då blir det bara dem allra bästa som tar sig in på utbildningen.

År 2002 infördes också hela fem stycken olika specialistutbildningar för veterinärer som man själv får välja utifrån sitt eget intresse. Dessa fem specialistutbildningar för veterinärer är följande

  • Smådjurens sjukdomar (så som katter och hundar)
  • Hästens sjukdomar
  • Grisens sjukdomar
  • Nötkreaturens sjukdomar
  • Livsmedel

För att bli en legitimerad specialist inom något av dessa fem områden för veterinärer, så krävs det att man blir godkänd utav respektive examinations- och styrkommittén som ansvarar för just den specialistutbildningen som man gått.