Kända zoonoser

Ibland kan man höra om att en zoonos hittats någonstans i världen. En zoonos är en sjukdom eller ett smittämne som på naturligt sätt sprids mellan djur och människor. De kan till exempel smitta genom blod, andra kroppsvätskor eller genom luften, precis som en människa kan smitta en annan med en förkylning. Zoonoser är ofta mycket farliga och sprids snabbt när de väl fått fäste. Därför måste en zoonos behandlas snabbt och ofta krävs sanering och isolering av smittade djur och människor. Vad många inte vet är att det finns flera kända zoonoser som även fått fäste och varit aktiva i Sverige.

Zoonoser som varit aktiva i Sverige

Det finns flera zoonoser som varit aktiva i Sverige och ställt till med stor förödelse för människor och djur. Vi har till exempel haft Rabies i Sverige. Detta är en dödlig sjukdom, som de allra flesta tamdjur är vaccinerade emot. Många människor är dock inte vaccinerade mot rabies eftersom det inte är en sjukdom man vanligen kommer i kontakt med om man inte reser utomlands. I Sverige har även zoonosen mjältbrand ställt till det. I denna sjukdom är det främst lantbrukare och hästägare som drabbats mycket hårt. Denna sjukdom dödar fort och smittar mycket lätt. Även med behandling är det inte säkert att djuren klarar sig och det krävs ofta lång tid av isolering. Det är heller inte alltid lätt att veta var sjukdomen kommit ifrån, om man inte har en klar smittokälla från början.

Hur botar man zoonoser?

Det är inte så vanligt att zoonoser dyker upp här i Sverige eftersom det svenska smittskyddet är så pass bra. När det händer måste dock behandling och åtgärder sättas in på en gång så att förlusterna kan göras så små som möjligt. Först och främst måste det konstateras att det verkligen är en zoonos som djuret drabbats av. Detta görs av en veterinär. När detta framkommit och bekräftats måste den smittade gården eller djurparken vanligen isoleras. När isoleringen är ett faktum är det vanligt att en sanering av anläggningen påbörjas. När saneringen är klar, kan sedan djuren flyttas tillbaka till anläggningen när de konstaterats smittofria. Något botemedel mot zoonoser finns i dagsläget inte. I vissa fall finns vaccin mot till exempel mjältbrand men det ger vanligen biverkningar för både djur och människa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Sona