Skötsel av husdjurets tänder

Skötsel av husdjurets tänder

Om man har djur är det självklart att också ta hand om dem, men hur ska man egentligen ta hand om de älskade djurens tänder? Många tror att husdjurens tänder sköter sig Läs mer »

Så kan en dag se ut på kliniken

Så kan en dag se ut på kliniken

En veterinärs arbete blir aldrig långtråkigt. Det förstår man lätt när man tittar in i väntrummet på en veterinärklinik. Där väntar både varierande varelser och problem, som en kull kattungar som ska Läs mer »

Djurförsäkring – viktigt vid veterinärbesök

Djurförsäkring – viktigt vid veterinärbesök

Alla djurägare som har varit med om att deras älsklingar blivit akut sjuka har sannolikt känt stor lättnad när de kunnat lämna över djuren i en veterinärs kompetenta vård. Men lättnaden kan Läs mer »

Sveriges bästa veterinär?

Sveriges bästa veterinär?

Många har kanske sett tv-serien om Noel Fitzpatrick, en irländsk veterinär som har kommit att kallas ”världens bästa veterinär” (vilket också är titeln på tv-serien). Fitzpatrick har drygt 200 anställda och driver Läs mer »

Veterinärer för djurens talan

Veterinärer för djurens talan

Veterinär är ett yrke som många drömmer om. Tanken på sjuka djur som ska vårdas och få hjälp att tillfriskna berör nästan alla personer, men det är inte alltid en dans på Läs mer »

 

Veterinärens betydelse i dagens samhälle  

I dagens samhälle så växer husdjurens och djurens betydelse för oss som bara den. Idag, till skillnad från några år sedan, så är djuren vi äger verkligen som en familjemedlem. Att skaffa hund är exempelvis idag som att skaffa barn, och det är någonting fint med att människor har börjat bry sig allt mer och mer om planetens djur eftersom att de, i jämförelse med människorna, är betydligt mer försvarslösa och är av en lägre rang.

Att vara veterinär är verkligen någonting som är mycket fint, just därför att man hjälper de som inte kan hjälpa sig själva att må bättre. Djur är ju obenägna att skydda sig mot farliga sjukdomar i form av att vaccinera sig, laga ett brutet ben, ordna medicin för sina värkande leder eller att operera bort en elak cancerknöl. Då är det ju så fint attYoung happy veterinarian with a parrot on her shoulder. det finns veterinärer som kan hjälpa dem och bespara dem från deras lidande.

Även om utbildningen till att bli en legitimerad veterinär skulle vara väldigt lång Wikipedia, så är det alltid så otroligt värt det när man väl är klar. Att arbeta som veterinär är ju nämligen mycket givande eftersom att man dagligen får rädda sjuka djur från ett missunnsamt öde. Man får dagligen hjälpa familjer att få deras lilla (eller stora) familjemedlem att må mycket bättre eller i alla fall att bli besparad från det hemska lidandet som ibland kan uppstå.

Att mista sitt husdjur hade vart och gett nästan samma känsla som att mista en av sina mänskliga familjemedlemmar. Man låter verkligen djuren komma en riktigt nära idag och man blir som bästa vänner. Då är det ju så himla bra att det finns veterinärer som se till så att ens djurliga familjemedlemmar mår bra och inte blir sjuka, precis så som vanliga läkare gör för människor.

Veterinärer har alltså en oerhört stor betydelse i dagens samhälle, och att arbeta som det är verkligen mycket givande. Kanske hade det vart så att vi inte hade vågat låta djuren bli de familjemedlemmar som de är idag om inte veterinärerna fanns, eftersom att vi då hade vart för rädda att mista dem.

Hur blir man en veterinär?  

Som innan skrivet så krävs det alltså en hel del utbildning för att du som person skall kunna bli en veterinär. Det är nästan som att bli läkare där både veterinärer och läkare hjälper sjuka varelser att må bättre och bedriver forskning kring detta. För att de då skall kunna hjälpa alla sjuka så behövs det såklart flera år av utbildning så att de får lära sig allting. Sedan är det ju så att man inte vill att vem som helst skall ta hand om ens djur, därför faller de som inte är kompetenta nog att bli veterinärer bort under utbildningens gång.

Vad krävs det då för att man skall kunna bli en veterinär? Här i Sverige så behöver man på Sveriges lantbruksuniversitet läsa veterinärsprogrammet Wikipedia. Denna utbildning är på 5,5 år vilket är ett bra tag. Den har också eDoggy getting a checkup at the veterinarian officen omfattning om hela 330 högskolepoäng. I och med att det är så omfattande och långt rent tidsmässigt så är det viktigt att man vet att det är vad man verkligen vill göra. Givetvis så kan man hoppa av men då har man ju slösat bort en del av sin tid.

Det betygssnitt eller det högskoleprovspoäng man behöver för att bli antagen till veterinärprogrammet är väldigt högt. Utöver detta så krävs det även att man givetvis har godkänt i kärnämnena men även kurserna Kemi B, Matematik D, Biologi B samt Fysik B för att man skall vara behörig att läsa programmet. Anledningen till varför det krävs så höga betyg eller högskolepoäng är för att konkurrensen är så otroligt hård eftersom att det enbart finns ett lärosäte här i Sverige, och då blir det bara dem allra bästa som tar sig in på utbildningen.

År 2002 infördes också hela fem stycken olika specialistutbildningar för veterinärer som man själv får välja utifrån sitt eget intresse. Dessa fem specialistutbildningar för veterinärer är följande

 • Smådjurens sjukdomar (så som katter och hundar)
 • Hästens sjukdomar
 • Grisens sjukdomar
 • Nötkreaturens sjukdomar
 • Livsmedel

För att bli en legitimerad specialist inom något av dessa fem områden för veterinärer, så krävs det att man blir godkänd utav respektive examinations- och styrkommittén som ansvarar för just den specialistutbildningen som man gått.

Välja rätt veterinär för ditt djur  

Här i Sverige så finns det idag många olika sorters veterinärer som finns där för att hjälpa dina djur att må bättre. Det är bra att det finns ett så brett utbud, men det gör det också viktigare att man verkligeVeterinarian Examining Cat in Veterinary Medicine Animal Hospital Pet Clinicn ser till att man väljer rätt veterinär att gå till med sina djur.

Först och främst så bör du ju se till om det är en veterinär för smådjur, grisar, fiskar eller annat som du behöver gå till. Det finns väldigt många olika veterinärskliniker idag, och det är helt upp till dig att välja mellan om du skulle vilja gå till en enskild privat veterinär eller om du vill gå till en riktig fysisk veterinärsklinik.

Alla veterinärer är absolut inte lika bra, och det finns såklart de som är lite sämre och som inte håller en lika hög standard som de bättre klinikerna gör. För att kunna göra det absolut rätta valet av vilken veterinär du och ditt djur skall gå till så finns det en del kriterier att gå igenom innan du gör ditt val Royalcanin. Dessa kriterier är:

 • Tycker du att du får en bra förtroendekänsla till veterinären?
 • Är kliniken nära eller längre ifrån ditt hem? Detta kan vara bra att tänka över eftersom att nödsituationer när man behöver ta sig dit snabbt kan uppstå.
 • Finns det utrustning samt kompetens för att kunna utföra kirurgiska ingrepp? Detta är inte en självklarhet, vissa utför enbart undersökningar mm.
 • Hur är kliniken? Är den fräsch, ren och välskött? Detta är jätteviktigt.
 • Är veterinären i fråga specialist på det område som du behöver?
 • Hur är det med att boka tider på kliniken? Är det lätt att komma dit då en akutsituation föreligger och är det också enkelt att bara boka vanliga kontroller? Om detta är för krångligt så är det inte särskilt bra, speciellt vid akutsituationer då man måste agera snabbt och smidigt.
 • Är kliniken bra på att påminna er då vaccinationer och annat behöver göras? Det är inte alltid lätt att komma ihåg detta helt själv.
 • Finns det akutvård på kliniken över huvud taget?

Vad är en veterinär?  

Djuren tar allt större och större plats i människornas liv, och i de flesta djurägarnas liv så anses husdjuret vara precis lika betydelsefull som en av familjemedlemmarna. De är helt enkelt inte enbart husdjur längre, utan också goda familjemedlemmar. Detta gör att veterinären har en oerhört viktig roll i detta eftersom de ser till att djuren mår bra.

Att vara veterinär innebär att du behöver en veterinärslegitimation, och att dina arbetsuppgifter är att utföra medicinsk behandling av djur, bedriva forskning samt laboratoriearbete, arbeta med djurskydd, livsmedelskontroll och även en hel del arbete kring epizooti och folkhälsa Wikipedia. Det är bra att de är verksamma inom livsmedelsområdBulldog being examined by unrecognizable vet at animal hospital.et eftersom att de utför livsmedelskontroller på slakterier etc. vilket är ett område som verkligen behöver bevakas.

De veterinärer som är kliniskt verksamma utför arbeten kring djursjukvård. Här har de olika inriktningar när det kommer till djurslag där de antingen kan välja att vara specialiserade på ett eller lite fler djurslag. Dessa olika djurslag som man kan ha i inriktning kan exempelvis vara hästar, fisk, lantbrukets djur eller smådjur där hund och katt ingår. Det finns en svensk djursjukvårdskoncern vid namn AniCura vilken ca 1/4 av smådjursveterinärerna i Sverige arbetar inom.

Veterinärer med klinisk inriktning finns både som privat och statligt anställda. För de veterinärer som är statligt anställda så är det bland annat de statliga myndigheterna Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket samt Jordbruksverket som är de huvudsakliga arbetsgivarna. Om man som veterinär är anställd här så är det vanligt att man har någon av titlarna länsveterinär eller stadsveterinär.

Man kan verkligen känna sig trygg hos en veterinär i Sverige eftersom att det krävs väldigt mycket av en människa för att få kunna kalla sig veterinär. Det krävs oerhört höga betyg eller poäng på högskoleprov, många grundläggande och relevanta grundkurser och en lång utbildning. För att sedan bli godkänd som en veterinär så behöver man få ett godkännande av en riktig examinations- samt styrkommitté inom det området som du specialiserar dig. Det finns alltså väldigt höga krav för att kunna bli veterinär, vilket innebär att man verkligen kan lita på de veterinärer som finns i Sverige idag.